Generel information

Generelt
For at komme på jagt i Polen skal man have gyldig dansk jagttegn og våbentilladelse. Endvidere kræves der polsk tilladelse og jagttegn.
• Rejsepas skal være gyldig i mindst 3 måneder fra udrejsedagen.
• Der skal medbringes blå våbenpas.
• Til dansk jagttegn er der tilknyttet ansvars forsikring, der dækker i Polen.
• Husk rød og grøn forsikringskort samt bilens originale registreringsattest.
• Ligeledes er det vigtigt at have rejseforsikringerne i orden.
• Vi er medlem af Rejsegaranti Fonden – nr. 1969.

Tilmelding
Ønsker du at komme på jagt i Polen, er det nødvendigt med tilmelding i god tid. Umiddelbart efter til-melding betales kr. 3.000,-.
Senest 45 dage før afrejse vil restbeløbet på jagt og våbentilladelse blive opkrævet – samt depositumet for trofæafgift. Til ethvert jagtarrangement må der påregnes udgifter på ialt kr. 400,- til polsk jagtlicens forsikring.

Indkvartering
Indkvartering foregår enten hos lokale jægere eller på hotel. Indkvartering er normalt i to ellerflere sengsværelse. Altid indkvarteres der med fuld forplejning. Venner og familie er også velkomne. Ledsagede (ikke-jægere) vil kunne indkvarteres sammen med jægeren. Der er mange udfl ugtsmuligheder, og det er stadigt muligt at gøre en god handel i de polske forretninger.

Ankomst på reviret
Individuel jagt – bukkejagt og hjortejagt:
Opholdet i reviret (indkvarteringen) regnes på følgende måde:
Første dag med ankomst i løbet af eftermiddagen, således at aftensmåltid er inklusiv. Den sidste dag forlades reviret senest efter frokosten. Ankomstdagen og afrejsedagen udgør tilsammen en hel jagtdag med jagt om aftenen på ankomstdagen, og tilsvarende jagt om morgenen på afrejsedagen.

Transport på reviret
Benyttes de polske jægers biler under jagten, skal der betales ca. 25 euro pr. pürsch. Dette gælder dog ikke tryk- og drivjagter, hvor kørsel er inkl.
Ved individuel jagt har hver jæger en polsk jagtguide. Det er ikke tilladt at skyde uden guidens tilladelse. Vildt skudt i fredningstiden afregnes efter gældende polsk lovgivning.

Trofæer
Trofæer fra hjorte og bukke bliver bedømt af en uafhængig kommision fra det polske skovvæsen – det kan godt tage lidt tid, så vær tålmodig. Bemærk, at der fratrækkes 90 g. fra bukkeopsatsen, efter at den er vejet med hjerneskal, overkæbe og nakkeknude. Der er ikke fradrag for hjortegevir. Trofæerne vejes/opmåles normalt 24 timer efter afkogningen. Forlades reviret tidligere, er det den konstaterede vægt, der er gældende.

Valuta
Den polske valuta hedder ZLOTY. Du kan bestille ZLOTY i din bank og det tager ca. en uge, eller man kan veksle ved de store grænseovergange, eller i de større byer. Veksel-forretningen hedder “Kantor”. 1 ZLOTY = ca. 2 kr. Man kan bruge visakort til betaling på de fleste tankstationer, restauranter og hævning af kontanter i bankerne.

Drikkepenge
Det er selvfølgelig frivilligt, om man vil give drikkepenge. Men vi anbefaler, at hvis man vil give, giver man eksempelvis 10 euro hver dag. Man skal vide, at de polske jægere på jagtforeningsrevir ikke får løn for dette arbejde. De gør det frivilligt for deres jagtforening.